ІДЕЯ КОХАННЯ І ЩАСТЯ, ОЗНАКИ ФОЛЬКЛОРУ В «ТРАВНЕВІЙ ПІСНІ» Й. В. ҐЕТЕ. НОВЕ РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ В ЛІРИЦІ ПОЕТА. ВОЛЕЛЮБНІ МОТИВИ ТА ПРОТИСТОЯННЯ ОБРАЗІВ ПЕРСОНАЖІВ У «ПРОМЕТЕЙ» Й. В. ҐЕТЕ. ОБРАЗ ПРОМЕТЕЯ. ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору в «Травневій пісні» Й. В. Ґете. Нове розуміння природи в ліриці поета. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометей» Й. В. Ґете. Образ Прометея. Зарубіжна література

Перебіг заняття Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору в «Травневій пісні» Й. В. Ґете. Нове розуміння природи в ліриці поета. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометей» Й. В. Ґете. Образ Прометея. Зарубіжна література

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ

Кохання і природа (то зворушливо-ніжні, то бурхливі), нестримні поривання душі, дивовижні й прекрасні явища життя — ось теми віршів геніального поета Й. В. Ґете. У центрі цих поезій — сам автор, який водночас є духовно активним і чутливим ліричним героєм, завжди готовим до зустрічі з дивом: він не просто споглядає реальність, а перетворює її на яскраві, захопливі враження.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 • Висловіть свої враження від балади Й. В. Ґете «Вільшаний король» та її художніх особливостей. D За словником символів з’ясуйте значення фольклорних образів твору. Зробіть висновок. (Верба — символ туги, печалі, трагічної долі; вітер — швидкості, руйнації і водночас змін, місце перебування багатьох духів, душ померлих; ніч — злих сил; туман — невизначеності шляху, блукання, небезпеки. Пана, бога лісів, череди й пастухів, покровителя всієї природи, зображали як напівлюдину-напівцапа — з хвостом, ріжками, бородою; довкола нього танцювали німфи й сатири. Коли хтось порушував його спокій, Пан наганяв на нього страх (звідси — слова паніка, панічний). Висновок: у Ґете ці символічні художні образи мають ширше, ніж у фольклорі, значення; символізують темні, підсвідомі сили та всемогутність Природи, гармонію в ній.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

— Улюбленими темами Ґете були природа та любов. Його поезія вирізняється довірою до життя, конкретністю, розмаїттям, повнотою, а також реалістичністю, що надає творам митця простоти та природності. Т. Манн писав про лірику Ґете: «Яким все це було новим, скільки тут чаруючої свободи, мелодійності та барвистості, як під буряним поривом цих ритмів летіла пудра з раціоналістичних перук». Ці ідеї поет утілив у ліриці: «Травнева пісня» та «Побачення і розлука» — перші приклади якісно нової поезії. На час створення вірша поет навчався у Страсбурзькому університеті. Він закохався у дочку пастора Фредеріку Бріон, чий образ «у всій її ніжній привабливості» закарбувався в душі поета та відбився в його творчості. В автобіографічній збірці Ґете писав: «Я відчув, як у мені знову відродилась потреба поетичної творчості, якої я давно вже не знав. Я створив для Фредеріки багато пісень на знайомі мелодії. їх назбиралося б, напевно, на цілий том». У «Травневій пісні» два мотиви: замилування природою та щасливі переживання закоханого. У центрі — людина, яка почувається частиною природи. радісний настрій передається танцювальним ритмом та двостопним ямбом. Усе це — вибух радості поета, викликаної коханням.

2. Аналіз літературного твору

 • Виразно прочитайте поезію Й. В. Ґете «Травнева пісня». яким описом починається твір? (Пейзажем, описом весняної природи.)
 • Які почуття переплітаються в душі у ліричного героя? (Кохання до дівчини та любові до природи, захоплення нею.)
 • Як герой описує свої почуття, із чим їх порівнює?
 • Завдяки чому досягається висока емоційність поезії? (Риторичним окличним реченням, риторичним поетичним звертанням.)
 • Як можна зрозуміти останній рядок поезії? (Ліричний герой переповнений почуттям кохання, але з якихось причин змушений розлучитися з коханою; він щиро бажає їй щастя. Можлива й інша інтерпретація,.)

3. Літературознавча робота

 • Порівняйте професійні й аматорські переклади «Травневої пісні» Ґете (див. додаток до уроку 9).
 • Пригадайте, хто такий Прометей, що ви про нього знаєте, які твори читали.

4. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

— Уперше образ Прометея з’явився в давньогрецькій міфології, потім Есхіл увічнив образ титана в трагедії «Прометей закутий». Одним із перших інтерпретаторів міфу про Прометея був Гесіод. У його «Теогонії» Прометей — борець проти свавільного захоплення влади олімпійськими богами. Гесіод протиставляє Прометея Зевсові у притчі про Пандору в поемі «Роботи і дні». Тут згадується про те, як «Прометей хитродумний» одурив Зевса, як громовержець, «взявши вогонь, заховав».

Із трагедією Есхіла «Прометей закутий» перегукується твір іншого грецького письменника — лукіана, що має красномовну назву «Прометей, або Кавказ».

Творче начало діяльності Прометея підкреслюється в «Метаморфозах» римського поета Овідія. До образу Прометея зверталося чимало німецьких письменників — Й. В. Ґете, Й. Ґ. Гердер, А. В. Шлегель.

Особливої популярності образ Прометея набуває за доби романтизму. Титан стає романтичним символом непокори, тираноборства і людинолюбства. яскравим свідченням цього є спадщина видатних англійських романтиків — Дж. Ґ. Н. Байрона і П. Б. Шеллі, у творчості яких образ Прометея відіграє важливу роль. Недарма ж Байрона називали «Прометеєм XIX століття», а Мері Шеллі, дружина другого поета, зазначала, що «Прометей — душа поезії Шеллі». Вірш Байрона «Прометей» — це ліричний монолог поета, у якому висловлюється співчуття героєві, прославляється готовність пожертвувати собою заради інших. Зевс для Прометея не тільки тиран, а й заздрісник, який не може пробачити титанові того, що він створив людей, що викрав для них небесний вогонь і залишився непохитним. Прометей не тільки не кається, а й кидає виклик громовержцеві. Він пишається тим, що зробив людей подібними до себе.

В українській літературі була своя традиція сприйняття і переосмислення античного образу. У поемі Т. Г. Шевченка «Кавказ» (1845) образ Прометея висвітлено по-новому. Дослідники вказують на те, що він — символ народу, який бореться. Про це свідчать і рядки поеми, звернені до борців проти поневолення і тиранії: «Борітеся — поборете…» Ім’я титана досить часто згадують у своїх листах і творчості Леся Українка, Іван Франко. До образу титана зверталися П. Г. Тичина, Л. С. Первомайський, І. І. Нехода, М. Д. Руденко. Вірш М. Т. Рильського «Прометей» невеликий за обсягом (містить чотири катрени), пройнятий оптимістичним пафосом і цікавий прямим авторським зверненням до міфічного героя через віки. У поемі А. С. Малишка «Прометей» спостерігається героїзація життя простої людини, пораненого бійця зі Смоленщини, якого в часи окупації знайшли і прихистили жителі українського селища.

У XX ст. Франц Кафка підсумував мотиви міфу про Прометея в чотирьох притчах про міфічного героя.

Отже, Прометей — справді вічний образ у світовій літературі, а прометеїзм як символічне вираження служіння людям, правді, красі є наскрізним мотивом літературного процесу. За кожної історичної епохи міф про Прометея приваблював письменників багатою символікою та різноплановістю ідей, закладених у ньому. Основними з них були ідеї тираноборства, свободолюбства, непокори й гуманізму. Прометеєві розум, сила духу, героїчне служіння людям і мужнє страждання заради їхнього щастя завжди хвилюватимуть прийдешні покоління.

5. Аналіз літературного твору

 • Виразно прочитайте вірш Й. В. Ґете «Прометей». У якій формі його побудовано? (У формі монологу.)
 • До кого звертається Прометей, у зв’язку з чим? (До Зевса, через його жорстоке та зверхнє ставлення до людей.)
 • Які аргументи наводить герой як доказ того, що ані він особисто, ані люди не мають за що йому дякувати? (Зевс не втішив і не підтримав нікого, не допоміг нікому.)
 • Яким є пафос цього твору? (Критично-сатиричним.)
 • Що нового вніс Ґете в образ Прометея? (Різку критику тиранії й жорстокості з боку верховної влади.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Аналіз літературного твору

 • Як, на вашу думку, поезія впливає на людину?
 • Наскільки важливе для людини почуття кохання?
 • Що в сучасному світі означає прометеїзм?

2. Творча робота

 • Доведіть на прикладі творів Ґете, що письменник закликає не коритися долі, а виборювати своє щастя.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Інтерактивний прийом «запитання — відповідь»

(Один учень біля дошки відповідає на запитання за темою уроку. Учням не можна підглядати до зошитів або підручника.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти виразно читати, аналізувати вірші Й. В. Ґете. Індивідуальне: підготувати повідомлення про Євросоюз, про життєвий і творчий шлях Ф. Шиллера.

ОригіналПереклад газети «Терджиман»
Mailied
Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glunzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Природо пишна,
світло даруй!
Як Сонце блиска!
Сміється луг!
Es dringen Bluten
Aus jedem Zweig
Und Tausend Stimmen
Aus dem Gestraeuch
Бурляють соки
землі в гіллі.
Пищання, скоки,
в кущах пісні.
Und Freud und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd’, o Sonne!
O Gluck, o Lust!
Бруньки як перса:
течуть — смокчіть.
О, Земле, Сонце!
Блаженство, хіть!
O Lieb’, o Liebe!
So golden schoen,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Hoehn!
Любов — як обрій:
до позолот.
Де хмари жовті —
Сонцеворот!
Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blutendampfe
Die volle Welt.
Даруєш мені
незм’ятий діл,
цнотливу чемність
і соки злив.
O Medchen, Medchen,
Wie lieb ich dich!
Wie blinkt dein Auge!
Wie liebst du mich!
любов дівочу
віддячу я.
Відводиш очі —
кохаю я.
So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Den Himmelsduft,
Так любить жайвір
пісні, вітри.
Ранкові квіти —
вологу тінь.
Wie ich dich liebe
Mit warmen Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud und Mut
Кохаю тебе —
палає кров —
з тобой веселий
і юний знов.
Zu neuen Liedern
Und Taenzen gibst.
Sei ewig glucklich
Wie du mich liebst!
До танків нових
мене тягни,
бувай здорова,
живи, люби.
Переклад М. К. ЗероваПереклад Н. Л. Забіли
Сміється природа радо мені,
Як сяє сонце по зимнім сні!
Барвисті квіти по всіх лугах,
Пташині хори по всіх гаях,
І в кожнім серці радість, весна:
О земле, сонце, любов ясна!
Любов моя, ти світлий чар!
Ти злото ранніх нагірних хмар!
Твій подив свіжим лугам, полям,
Благословення траві й квіткам…
Дівчатко любе, дівча ясне!
Як зір твій сяє: ти любиш мене!
Як жайворонок — повітря й спів,
Як чиста квітка — росу полів,
Тебе люблю я гарячим чуттям,
Ти радістю, сміхом, новим життям
Підносиш спів мій, хвилюєш кров.
О, будь щаслива, моя любов!
Сміється ясно
Все навкруги.
Палає сонце,
Блищать луги!
Квітки звисають
З гілля в садок.
І мир, і радість
В серцях у всіх.
О світ, о сонце
В серцях у всіх.

Ідея кохання і щастя, ознаки фольклору в «Травневій пісні» Й. В. Ґете. Нове розуміння природи в ліриці поета. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометей» Й. В. Ґете. Образ Прометея. Зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *