ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ. ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ, БІОЛОГІЯ

Виявлення професійних схильностей. Виявлення професійних схильностей, біологія

Хід заняття Виявлення професійних схильностей, біологія

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

1. Навіщо треба виявляти професійні схильності в учнів?

2. З допомогою чого можна виявити професійні схильності?

III. Виконання практичної роботи

Практична робота Виявлення професійних схильностей.

Мета: виявити професійні схильності учнів з допомогою диференційно-діагностичного опитувальника.

Обладнання й матеріали: «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО), інструктивні картки для виконання роботи, підручник, зошит.

Хід роботи

Методика призначена для відбору на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Є. А. Климова. Використовується для профорієнтації підлітків і дорослих.

Зміст методики: досліджуваний повинен у кожній з 20 пар запропонованих видів діяльності й у відповідній клітинці аркуша відповідей поставити знак «+».

Інструкція піддослідному: уявімо, що після відповідного навчання ви можете виконувати будь-яку роботу. Але якби вам довелося вибирати тільки одну з двох можливих, якій би ви віддали перевагу?

Текст опитувальника

1а. Доглядати за тваринамичи1б. Обслуговувати машини, прилади (контролювати, регулювати)
2 а. Допомагати хворимчи2б. Складати таблиці, схеми, програми для електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів)
3а. Контролювати якість книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, грамплатівокчи3б. Стежити за станом, розвитком рослин
4а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу тощо)чи4б. Доводити товари до споживачів, рекламувати, продавати
5а. Обговорювати науково-популярні книги, статтічи5б. Обговорювати художні книги (вистави, концерти)
6а. Вирощувати молодняк (певної породи)чи6б. Тренувати товаришів (чи молодших) у виконанні певних дій (трудових, навчальних,спортивних)
7а. Копіювати малюнки, зображення (чи налагоджувати музичні інструменти)чи7б. Керувати вантажним (підйомним чи транспортним) засобом — підйомним краном, трактором, тепловозом тощо
8а. Повідомляти, роз’яснювати людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії тощо)чи8б. Оформлювати виставки, вітрини (чи брати участь у підготовці вистав, концертів)
9а. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку), житлочи9б. Шукати й виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках
10а. Лікувати тваринчи10б. Виконувати обчислення, розрахунки
11а. Виводити нові сорти рослинчи11б. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинки, продукти харчування тощо)
12а. Розбирати суперечки, сварки між людьми, переконувати їх, роз’яснювати, карати,заохочуватичи12б. Контролювати креслення, схеми, таблиці (перевіряти, уточнювати, уніфікувати тощо)
13а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльностічи13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів
14а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади,апаратичи14б. Надавати людям медичну допомогу в разі поранень, опіків тощо
15а. Художньо описувати, зображати події (реальні чи уявні)чи15б. Складати точні описи-звіти про спостережувані явища, події, об’єкти, що вимірюються
16а. Робити лабораторні аналізи в лікарнічи16б. Приймати, оглядати хворих, спілкуватися з ними, призначати їм лікування
17а. Фарбувати чи розписувати стіни приміщень, поверхні виробівчи17б. Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів
18а. Організовувати культпоходи одноліток або молодших у театри, музеї, проводити екскурсії, туристичні походи тощочи18б. Грати на сцені, брати участь у концертах
19а. Виготовляти за кресленнями деталі, вироби (машини, одяг), будувати будинкичи19б. Займатися кресленням, копіювати креслення, карти
20а, Вести боротьбу з хворобами рослин, зі шкідниками лісу, садучи20б. Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, набирати тексти на комп’ютері)

Аркуш відповідей зроблено так, щоб можна було підрахувати кількість знаків «+» у кожному з п’яти стовпчиків.

Кожен стовпчик відповідає певному типу професії. Досліджуваному рекомендується обрати той тип професій, що отримав максимальну кількість знаків «+». Назви типів професій відповідно до номера стовпчика

1. «Людина — природа» — усі професії, пов’язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством.

2. «Людина — техніка» — усі технічні професії.

3. «Людина — людина» — усі професії, пов’язані з обслуговуванням людей, зі спілкуванням з ними.

4. «Людина — знак» — усі професії, пов’язані з обрахунками, цифровою й вербальною інформацією, у тому числі й музичні спеціальності.

Час дослідження не обмежується. Проте досліджуваного варто попередити про недоцільність тривалого обмірковування питань; зазвичай на виконання завдання потрібно 20-30 хвилин.

Аркуш відповідей

biologiya_9_46

Виявлення професійних схильностей, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *