Фабула, Що таке Фабула?

Фабула, Що таке Фабула?

Фабула (від лат. fabula — байка, історія) — розповідь про події, зображені у творі, на відміну від самих подій — сюжету твору. Основу фабули складають події, взяті письменником із реального життя, із історії людства, міфології, інших творів мистецтва. Подія — це одиниця фабули. Письменники, звертаючись у різні епохи до тих самих подій, створюють на їх основі новий художній світ, у якому відома фабула інтерпретується по-своєму. За античної епохи це поняття мало значення байки («розповідна основа трагедії», пізніше — «випадок, взятий з переказу»).

Протягом XIX — XX ст. внесено багато уточнень у розмежування сюжету і фабули. За допомогою фабульних прийомів письменник підвищує інтерес до розвитку подій, поглиблює аналіз характерів персонажів, посилює пафос твору.

Фабула, Що таке Фабула?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.