Фабула, Що таке Фабула?

Фабула, Що таке Фабула?

Фабула (від лат. fabula — байка, історія) — розповідь про події, зображені у творі, на відміну від самих подій — сюжету твору. Основу фабули складають події, взяті письменником із реального життя, із історії людства, міфології, інших творів мистецтва. Подія — це одиниця фабули. Письменники, звертаючись у різні епохи до тих самих подій, створюють на їх основі новий художній світ, у якому відома фабула інтерпретується по-своєму. За античної епохи це поняття мало значення байки («розповідна основа трагедії», пізніше — «випадок, взятий з переказу»).

Протягом XIX — XX ст. внесено багато уточнень у розмежування сюжету і фабули. За допомогою фабульних прийомів письменник підвищує інтерес до розвитку подій, поглиблює аналіз характерів персонажів, посилює пафос твору.

Фабула, Що таке Фабула?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *