Фантастика, Що таке Фантастика?

Фантастика, Що таке Фантастика?

Фантастика (від грец. fantastike — мистецтво уяви) — різновид художньої літератури, у якому авторська вигадка від зображення надзвичайних, нереальних явищ простягається до створення особливого, вигаданого «чудового світу», що є творчою уявою письменника. Фантастична система образів і подій притаманна таким фольклорним і літературним жанрам, як казка, героїчний епос, легенда, утопія, сатира тощо. Фантастична вигадка була підґрунтям середньовічних рицарських романів (К. де Труа, Т. Мелорі), художніх творів доби Ренесансу та Просвітництва (Данте, Ф. Рабле, Дж. Мільтон, Дж. Свіфт та ін.). На початку XIX ст. особливо плідним стає поєднання фантастики з романтизмом (Е. Т. А. Гофман, В. Жуковський, М. Гоголь та ін.).

Наприкінці XIX ст. інтерес до фантастичного виявився у представників різних літературних напрямів і течій (Р. Стівенсон, М. Метерлінк, Г. Уеллс та ін.). Із розвитком науки і техніки в літературі з’явилася окрема галузь наукової фантастики, визначні представники якої допомагають нам зазирнути в майбутнє (Ж. Берн, К. Чапек та ін.). Найвищого розвитку вона досягає у XX ст., порушуючи складні проблеми філософського, соціального, морально-етичного характеру (С. Лем, A. і Б. Стругацькі, Р. Бредбері, А. Кларк та ін.).

Фантастика, Що таке Фантастика?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *