Фольклор, Що таке Фольклор?

Фольклор, Що таке Фольклор?

Фольклор (від англ. folk lore — народна мудрість, народні знання) — усна народна поетична творчість, характерними ознаками якої є колективність творення, масовість побутування, анонімність, імпровізаційність у виконанні і часта багатоваріантність. Фольклору властиві прогресивна соціальна спрямованість, ненависть до будь-якого гноблення, демократизм, гуманістичне й оптимістичне звучання, поривання у світле майбутнє. До жанрів фольклору належать: трудові пісні, жанри обрядової поезії (колядки, щедрівки, веснянки, русальні, купальські, жниварські та весільні пісні), загадки, прислів’я і приказки, анекдоти, казки, легенди і перекази, билини, думи, історичні, баладні та ліричні пісні, коломийки, частівки тощо.

Поступово фольклор збагачується новими мотивами, темами, образами, жанрами. Народна уснопоетична творчість — важливе джерело для художньої літератури. Водночас чимало віршів поетів увійшло як важлива складова у народну поетичну творчість. Взаємовплив фольклору й літератури зростає.

Фольклор, Що таке Фольклор?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *