Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники. Американська поезія трансценденталізму. Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники. Американська поезія трансценденталізму. Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Трансценденталізм (з лат. — той, що виходить за межі, даний поза досвідом) — самобутня релігійно-філософська й етична система, яка розвивала національну філософську традицію в США. Американські трансценденталісти поділяли думку І. Канта про апріорне знання, яке нібито одвічно притаманне свідомості і було умовою й основою для всякого досвіду. Вони вважали, що людська свідомість від народження — не tabula rasa (чиста дошка); не сприймали капіталістичного накопичення, протиставляли йому вищі духовні цінності, ставили в центрі Всесвіту людську особистість, наділену божественною душею, яка не визнає над собою ніякої влади, окрім закону «я».
У 1836 році в Бостоні був організований «Трансцендентальний клуб», який очолював Р. Емерсон. Членами клубу стали Г. Торо, М. Фуллер, Е. Олкотт, які прагнули втілити ідеї трансценденталізму на практиці (створення утопічного гармонійного суспільства (сільськогосподарська колонія Брук Фарм, заснування Конкордської школи філософії (спроба американських літніх курсів), видання часопису «Дейл» тощо).
У трактаті «Довір’я до себе» Ральф Емерсон писав, що людину треба цінувати не за багатства, а за особисті якості, нехай вона покладається на себе і шукає шляхи до правильного життя. У праці «Природа» він підкреслював, що з філософської точки зору Всесвіт поділений на Природу і Душу.

Провідні риси трансценденталізму: самозаглиблення та «довіра до себе», духовна незалежність, божественність людського «я», рівність людей, заперечення насильства над особистістю, пантеїстичне сприйняття життя, заперечення культу збагачення, віра в існування «наддуші», частинки якої містилися в кожній людині.
Трансценденталізм відіграв значну роль у становленні філософських засад пізнього романтизму США, був світоглядним та естетичним орієнтиром для Н. Готорна, Г. Мелвілла, У. Уїтмена. Незалежно від того, поділяли американські романтики ідеї Емерсона і Торо чи ні, вони «відбивали їх безпосередньо чи опосередковано у своїй творчості», «прогресивні думки, які містилися у творах і виступах трансценденталістів, не могли не впливати на американську творчу інтелігенцію».
Отже, трансценденталізм — світоглядне та естетичне підґрунтя, літературно-філософський орієнтир митців США в 30—50 роки XIX сторіччя.

Філософська течія трансценденталізму: витоки, характерні риси, представники. Американська поезія трансценденталізму. Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Повернутись на сторінку Американська поезія трансценденталізму

Повернутись на сторінку Зарубіжна література 19 — початку 20 століття

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *