Ідеократія. Що таке ідеократія?

Ідеократія (грец. idea — ідея і kratos — влада, сила) — політичний режим, заснований на владі носіїв інтегральних ідей і вищих суспільних ідеалів, які підпорядковують суспільно-політичне життя завданням їх практичного втілення. Ідеократія — одна з основних категорій євразійської філософсько-історичної й політологічної теорії, сформульована класиком євразійства П.

Савицьким. Ідеократія передбачає домінування непрагматичного, нематеріального підходу до державного устрою з поєднанням усіх форм недемократичного, неліберального правління. Вона формує суспільну ієрархію і способи стимулювання праці за неекономічними принципами. Ідеократичний режим втілюється у теократичній соборності, народній монархії, національній диктатурі, партійній державі радянського типу.

Ідеократія. Що таке ідеократія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *