Ідеологія буржуазна. Що таке буржуазна ідеологія?

Ідеологія буржуазна — сукупність ідей, переконань, система цінностей, які відображають докорінні інтереси буржуазії, її ставлення до представників інших класів і перспектив суспільного розвитку. В буржуазній ідеології виокремлюють різні напрями за формами суспільного життя (політична, економічна, правова, моральна, естетична тощо) і політичними партіями й рухами (ліберальна, християнсько-демократична, консервативна і т. д.). Тривалий час одні суспільствознавці вважали буржуазную ідеологію достатньо реалістичною й конструктивною, а інші — ілюзорним знанням (К. Маркс, Ф. Енгельс, К. Маннгейм) або поєднанням реального й ілюзорного. Натепер існує системний підхід до буржуазної ідеології: чим прогресивніший історичний суб’єкт, тим більше буржуазна ідеологія охоплює позитивих знань; чим реакційніший історичний суб’єкт, тим ілюзорнішою є буржуазна ідеологія. Соціальні суб’єкти, що втратили або вичерпали свою історичну перспективу, намагаються засобами ідеології приховувати власну безперспективність, змушені викривлено відображати соціальну дійсність, що призводить до масового створення міфів.

Сучасні буржуазні ідеологи, застосовуючи інформаційні технології, володіють поширеною індустрією впливу на свідомість людей, яка може бути використана реакційною буржуазною ідеологією (шовінізм, расизм, фанатизм) як засіб маніпулювання масами, що порушує суспільну злагоду, провокує національні, релігійні, групові конфлікти, а буржуазна ідеологія прогресивного спрямування слугує дієвим засобом еволюційної трансформації суспільства.

Ідеологія буржуазна. Що таке буржуазна ідеологія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *