Ідеологія марксистсько-ленінська. Що таке марксистсько-ленінська ідеологія?

Ідеологія марксистсько-ленінська. Що таке марксистсько-ленінська ідеологія?

Ідеологія марксистсько-ленінська — історична форма ідеології, яка претендує на комплексне відображення теорій, ідей, поглядів, ідеалів, що втілюють докорінні інтереси робітничого класу, його практичні позиції стосовно інших класів і прошарків, а також програму дій на майбутнє. Послідовники марксизму-ленінізму висунули тези про історичну місію пролетаріату, класову боротьбу як рушійну силу суспільного розвитку, революцію як локомотив історії, диктатуру пролетаріату як головний засіб революційного переходу людства від капіталізму до соціалізму. Марксистсько-ленінські теоретичні й ідеологічні конструкції надали класовій свідомості конфронтаційних, руйнівних, репресивних ознак, що зумовило її трансформацію у тоталітарно-диктаторське мислення. Ідеологія марксистсько-ленінська є достатньо ілюзорною, конфліктною, як визначальна домінанта суспільного розвитку продемонструвала власний руйнівний характер. Елементом марксистсько-ленінської ідеології завжди були утопічні уявлення, гіпотези, прогнози, відтворювані у політичних програмах.

Ідеологія марксистсько-ленінська. Що таке марксистсько-ленінська ідеологія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *