Ідеологія. Що таке ідеологія?

Ідеологія — сукупність основних ідей і положень, які втілюють цінності, інтереси, принципи певного суспільства, групи людей, наукового напряму та ін.

Ідеологія. Що таке ідеологія?