Імажинізм, Що таке Імажинізм?

Імажинізм, Що таке Імажинізм?

Імажинізм — течія в російській поезії, пов’язана з імажизмом, яка з’явилася 1919 р. Принципи її сформульовані в маніфесті, що був надрукований у журналі «Сирена» (Воронеж, 1919) від імені засновників нової течії (С. Єсенін, Р. Івнев, О. Марієнгоф, В. Шершеневич та ін.), які потім заснували видавництво «Імажиніст», видавали поетичні збірки, журнали. Російські імажиністи в основу свого розуміння естетики художньої мови вкладали ключове поняття — «образ» і вважали, що поезія — це лише «ритміка образів». С. Єсенін виступав за злиття образної та реальної стихії в одне ціле. Група формально існувала до 1927 р., а С. Єсенін вийшов з її складу ще 1922 р.

Імажиністи мали певні досягнення в царині форми, метафоризації поетичної мови, засвоєння традицій фольклору тощо. Крім того, вони проголосили незалежність мистецтва від держави, пріоритет вільних пошуків у літературі, що збагатило їхню творчість.

Імажинізм, Що таке Імажинізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *