Імперіалізм культурний. Що таке культурний імперіалізм?

Імперіалізм культурний. Що таке культурний імперіалізм?

Імперіалізм культурний — тенденція до об’єднання етнічно і культурно різних народів у єдиному державному організмі під авторитарним керівництвом центральної влади, яка прагне поєднання етнокультурної різнорідності в структурі імперії з універсалізмом у політичній практиці. Поєднання культурного універсалізму з політичним ізоляціонізмом і сакралізацією державного та суспільного життя за сприятливих зовнішніх умов гарантують перетворення держави на імперію. Культурний імперіалізм полягає у використанні політичної та економічної влади для піднесення і поширення цінностей та звичаїв певної культури іншої людської спільноти.

Політика культурного імперіалізма характеризується: нав’язуванням способу життя та орієнтацій, притаманних суспільству, що його поширює; однобічним потоком інформації — від центру до периферії; насадженням власної культури в якості універсальної, такої, що ігнорує внесок інших культур; прагненням досягнути за допомогою культурних контактів політичних цілей, сформувати культурну еліту, покликану сприяти утвердженню та зміцненню культурного імперіалізма. Його реалізують транснаціональні корпорації, міжнародні неурядові організації, засоби масової інформації, інститути масової культури.

Імперіалізм культурний. Що таке культурний імперіалізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *