Імпресіонізм, Що таке Імпресіонізм?

Імпресіонізм, Що таке Імпресіонізм?

Імпресіонізм (від франц. іmрrеssіоn — враження) — літературно-мистецька течія раннього модернізму, яка відзначається ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень і спостережень, мінливих миттєвих відчуттів і переживань.
Виник у Франції у другій половині XIX ст. насамперед у живописі (назва походить від картини К. Моне «Враження. Схід сонця», 1873). Найвідоміші представники — художники К. Моне, Е. Мане, О. Бенуар, Е. Дега та ін. — своїм головним завданням вважали відтворення особливостей явлення зовнішнього світу, суб’єкта споглядання, витончену передачу миттєвих вражень і настроїв сприйняття світу. К. Піссаро зазначав: «Я малюю тепер те, що відчуваю».

Згодом імпресіонізм поширився в країнах Європи та Америки. Він був доволі плідним у музиці (М. Равель, К. Дебюссі, М. де Фалья, Дж. Пуччіні, С. Скотт та ін.). К. Дебюссі писав: «Займаються метафізикою, а не музикою… Не дослухаються навколо себе до нескінченного гулу Природи… Ось, на мою думку, новий шлях. Це мистецтво — вільне, іскристе, мистецтво вільного повітря, порівняне зі стихіями, вітром, небом, морем! Я тільки намагаюся виразити з найбільшою щирістю відчуття і почуття, які переживаю: інше мало для мене важить…»
У літературі представниками імпресіонізму були брати Гонкури, А. Доде, Гі де Мопассан, П. Верлен (Франція), С. Цвейг, А. Шніцлер (Австрія), С. Віткевич, С. Жеромський (Польща), М. Коцюбинський, М. Вороний (Україна), І. Бунін, А. Чехов (Росія) та ін.


Прийоми імпресіонізму використовували в художній практиці й митці інших течій і напрямів — символізму, реалізму, неоромантизму тощо.

Імпресіонізм, Що таке Імпресіонізм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *