Імунітет. Що таке імунітет?

Імунітет. Що таке імунітет?

Імунітет (лат. immunitаs — звільнення від чогось) соціальний — несприйнятливість суспільства до аномальних відхилень від його природно-історичного розвитку, здатних переходити в соціально-патологічну форму і стримувати прогрес систем, на базі яких вони виникли. За певних умов елементи соціально-імунних механізмів суспільства (стереотипи мислення) стримують прогресивні нововведення. Однією з основних функцій соціального імунітета є підтримування соціальної стабільності систем у межах їх визначених динамічних характеристик шляхом регулювання соціальної напруженості, прискорення або стримування розвитку соціальних рухів, реформ, змін та ін. явищ. Інституйовані механізми соціального імунітета суспільства з огляду на їх нерозвиненість найчастіше виявляються у стихійній формі й поза волею керуючого суб’єкта, у зв’язку з цим у системі методів керування відсутні механізми спонтанного реагування на патологічні відхилення.

Соціальні системи можуть дестабілізуватися не тільки внаслідок надлишкової соціальної напруженості, відсутності розвинутих імунних механізмів, а й через невідпрацьованість соціально-технологічних алгоритмів реорганізації, перебудови систем різного рівня. Розвиток здорового соціального організму передбачає закономірний розвиток у його підсистемах механізмів соціального імунітета, які мають визначені етапи розвитку і функціонування, форми вияву, характер існування і взаємодії з іншими елементами соціальних систем.

Імунітет. Що таке імунітет?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *