Інверсія

Інверсія, Що таке Інверсія?

Інверсія (від лат. іnvеrsіо — перевертання, переставлення) — одна зі стилістичних фігур поетичного мовлення, яка полягає у незвичному розміщенні слів у реченні з навмисним порушенням синтаксичної конструкції задля емоційно-смислового увиразнення певного вислову, логічного виділення окремого слова або частини речення. Інверсія використовується також з метою ритміко-мелодійної організації твору. За аналогією із стилістичною виділяють ще ритмічну та композиційну інверсію. Переважно інверсія вживається в ліриці, де вона часто буває зумовлена вимогами віршового розміру, впливає на ритм і мелодику поетичного твору.

Інверсія, Що таке Інверсія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *