Індекс. Що таке індекс?

Індекс. Що таке індекс?

Індекс (лат. index — перелік, покажчик, список) — кількісний показник, що узагальнює первинну соціологічну інформацію. Соціологічний індекс застосовують для подання інформації у стислому вигляді або при переході від теоретичного до емпіричного рівня дослідження. Індекси поділяють на одновимірні (отримані за однією вимірювальною шкалою); багатовимірні (отримані за кількома шкалами); індивідуальні (стосуються одного респондента або об’єкта сукупності); групові (характеризують групу респондентів або об’єктів); сукупні (характеризують сукупність респондентів або інших соціальних об’єктів). Соціометричні індекси застосовують при дослідженнях структури міжособистісних відносин у малих соціальних групах.

Індекс. Що таке індекс?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *