Індивідуальність. Що таке індивідуальність?

Індивідуальність. Що таке індивідуальність?

Індивідуальність — неповторне поєднання природних та набутих у процесі соціалізації рис і здібностей індивіда. Поняття «індивідуальність» акцентує на особливих, специфічних, своєрідних рисах, що відрізняють людину від інших, надають їй неповторності, може розглядатися як антитеза поняттю типового. Розвинута індивідуальність характеризується: багатогранними уміннями, професійною необмеженістю, поєднанням різних здібностей, здатністю у разі необхідності швидко оволодівати іншими видами діяльності. Індивідуальності не просто притаманні різні здібності, вона виявляє їх цілісність. Розвинута індивідуальність не лише володіє сукупністю талантів та здібностей, а й їх ансамблем, причому оригінальний спосіб узгодження здібностей полягає в тому, що один з талантів домінує та обумовлює інші. Незведеність людини до її соціально-групового стану, незалежність поведінки, відповідність за свій персональний образ фіксуються в поняттях «індивідуальність» та «особистість», які виявляють різні аспекти людської самопобудови: Індивідуальність — самобутність, а особистість — самостійність.

Людина виступає як індивідуальність за наявності особливих, одиничних, неповторних властивостей. Індивідуальність виявляється у своєрідності соматичних, психічних, інтелектуальних потреб та здібностей. Тому поняття «індивідуальність» пов’язане з такими категоріями, як «самосвідомість» (персональна представленість «Я») і «самооцінка» (контроль за реальною здатністю особистості критично кваліфікувати власні мотиваційні стани, рівні зазіхань).

Індивідуальність. Що таке індивідуальність?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *