Індивідуалізація. Що таке індивідуалізація?

Індивідуалізація. Що таке індивідуалізація?

Індивідуалізація — процес формування людини як відносно самостійного суб’єкта в ході історичного розвитку суспільних відносин. Індивідуалізація є результатом суміщення соціальних вимог, очікувань, норм, цінностей із специфікою потреб, властивостей та стимулів діяльності індивідів, тобто персоніфікованою формою реалізації соціальних функцій, а також особистісних і ділових якостей, необхідних для ефективного виконання соціальної ролі. Індивідуалізація можлива завдяки пластичності, гнучкості індивідів, здатності виконувати однотипові дії з урахуванням специфіки ситуації та властивостей самого індивіда, вона являє собою момент творчості. Цінні для суспільства або соціальних груп і колективів індивідуалізовані способи, форми, методи діяльності можуть опановуватись, засвоюватись іншими, перетворюючись на еталонні, що свідчить про процес виникнення інновацій. Процес індивідуалізації передбачає розрив групових зв’язків та виділення самостійних індивідів, які мають тісні й тривалі зв’язки з іншими.

Індивідуалізація. Що таке індивідуалізація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *