Індивід. Що таке індивід?

Індивід. Що таке індивід?

Індивід (лат. іndividum — неподільне, особа) — представник соціальної спільноти (суспільства, класу, прошарку, соціальної групи), якому притаманні її основні соціально-демографічні або соціально-професійні характеристики. Соціологія розглядає індивіда як окремого представника соціальної спільноти, вибіркової сукупності (в емпіричному аналізі) контекстуально за належністю до даної сукупності. Індивідуальні особливості людей визначаються відмінностями між соціальними групами, до яких вони належать, а також повнотою вираження типових ознак однієї й тієї ж групи у її різних представників. Поняття «індивід» наголошує на залежності кожної особистості від соціальних умов, у яких відбувалось її формування (об’єктивне соціальне становище, характер включення в суспільне виробництво тощо).

Більшість сучасних європейських філософів визнають, що людського індивіда не слід трактувати як ізольовану та замкнуту монаду, для якої існуючі суспільні відносини є лише середовищем існування. Вони позначаються на індивідуальній поведінці, визначаючи первинні неусвідомлені установки та впливаючи на усвідомлені мотиви вчинків.

Індивід. Що таке індивід?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *