Інноваційна поведінка. Що таке інноваційна поведінка?

Інноваційна поведінка. Що таке інноваційна поведінка?

Інноваційна поведінка — система дій і вчинків працівників у ході впровадження нововведень та їхня реакція на умови інноваційної діяльності і її складові. Інноваційна поведінка пов’язана з прийняттям нестандартних рішень, які змінюють соціальні відносини на різних рівнях організації, руйнують усталені стереотипи поведінки. Індивіди та групи відповідно реагують на інноваційний процес та інноваційну ситуацію. Основні прояви інноваційної поведінки позначаються категоріями: інноваційні настрої (визначаються співвідношенням готовності та неготовності до змін), культура й антикультура інновацій (визначаються стилем управління, професією, кваліфікацією тощо), інноваційна конфліктність (інновації часто бувають невигідними для когось і призводять до конфлікту); соціальна інерція (запізніла реакція на ситуацію); оптимізм та песимізм в інноваціях; інноваційні очікування; мода на інновації та ін. Виділяють п’ять основних виявів впливу інноваційної поведінки на хід інноваційних процесів: вибір за певними критеріями певних нововведень для впровадження їх у виробництво або відмова від нього; вибір варіанта реалізації нововведення і його здійснення; демонстрація певного рівня ініціативи при впровадженні нововведення; здійснення певних дій, що створюють «технологію впровадження»; активність або пасивність у подоланні труднощів, які виникають у процесі впровадження. Класична форма інноваційної поведінки передбачає такі етапи: залучення суб’єктами інноваційної поведінки прибічників (осіб, згодних з необхідністю змін). Причому, чим актуальніша проблема, тим очевидніші суперечності, тим більше індивідів, згодних з її вирішенням (пасивна більшість); рекрутування активних прибічників, зацікавлених у змінах. Це, як правило, активна меншість; нейтралізування опозиції, незацікавленої в нововведеннях в організації; пошук та формування організаційних методів досягнення цілей реконструктивних змін; мобілізація людського фактора, пошук необхідних ресурсів і започаткування процесу впровадження.

Інноваційна поведінка спрямована на подолання перешкод, опозиційних настроїв і думок. Вона викликає відчуття дискомфорту. Інноваційна поведінка характеризується великими ризиками, відповідальністю, невизначеністю, непередбачуваністю. Дискомфортний характер інноваційної поведінки зумовлює вибір людиною певних її стратегій. Зважаючи на це, виокремлюють три основні групи працівників: активні новатори, працівники з середньою активністю і консерватори.

Інноваційна поведінка. Що таке інноваційна поведінка?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *