Інститут Геллапа. Що таке інститут Геллапа?

Інститут Геллапа. Що таке інститут Геллапа?

Інститут Геллапа — американський інститут суспільної думки у м. Прінстон, створений у 1935 і названий за ім’ям Дж. Геллапа — одного з піонерів вивчення суспільної думки. Геллап велику увагу приділяв розробленню такої національної вибірки, яка б давала змогу з відносно невеликими витратами давати досить точні прогнози. У результаті багаторічних експериментів Інститут Геллапа встановив, що вибірка до 1500 осіб є найрепрезентативнішою. При побудові вибірки для національних опитувань інститут Геллапа використовує випадковий і стратифікований способи добору. Основним використовуваним методом є вірогідне вибіркове опитування. Велику увагу фахівці інститута Геллапа приділяють розробленню запитальників, насамперед формулюванню й постановці питань. Із самого початку функціонування інституту Дж. Геллап прагнув до розширення його діяльності не тільки в США, а й за їх межами шляхом рекламування робіт, виконаних у Прінстоні, і створення в інших країнах мережі дочірніх дослідницьких центрів (Британський Інститут Геллапа і Австралійський Інститут Геллапа засновані в кінці 30-х XX ст.).

Геллапівські опитування набули популярності в усьому світі. Хоча інститут Геллапа відомий насамперед завдяки результатам політичних опитувань, основну частину його діяльності становлять економічні дослідження на замовлення клієнтів, дослідження ринків і вивчення смаків споживачів. Результати маркетингових досліджень на замовлення бізнесових кіл, попри їх нерозголошуваність, впливають на асортимент, рекламу й ціни багатьох товарів.

Інститут Геллапа. Що таке інститут Геллапа?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *