Інтерв’юер. Що таке інтерв’юер?

Інтерв’юер. Що таке інтерв’юер?

Інтерв’юер (англ. interviewer — той, що розмовляє) — фахівець, який здійснює збирання первинної інформації методом інтерв’ю (див.: Інтерв’ю), володіє відповідним досвідом і наділений комунікативними навичками. Інтерв’юер є центральною фігурою процесу безпосереднього спілкування з респондентом. Він виконує функції, які залежать від характеру дослідження, виду інтерв’ю і включають такі процедури: відбирання одиниць опитування на основі макета вибірки; забезпечення необхідної ситуації інтерв’ю; проведення інтерв’ю з респондентом; реєстрація відповідей; приведення у відповідність матеріалів опитування для передавання їх керівнику дослідження; запис особистих вражень від інтерв’ю й інші спеціальні відмітки. До необхідних особистих якостей інтерв’юера належать: здатність до адаптації; товариськість, увага до співбесідника; старанність, сумлінність, дисциплінованість; наполегливість; спостережливість; уміння говорити зрозуміло, чітко, неквапливо; гнучкість розуму; певний культурний рівень; високі моральні засади. Інтерв’юеру потрібне терпіння, уміння уважно слухати співбесідника, не дозволяючи йому відхилятися від теми. Людина не може працювати інтерв’юером за надмірної боязкості або помітних фізичних недоліків (заїкання, слабкий зір). Перешкодами також можуть бути національність, стать, освіта інтерв’юера (залежно від об’єкта і предмета дослідження). Інтерв’юеру необхідно досконало володіти інструментарієм, наперед розробити схему протоколювання відповідей (для зручності розшифрування відповідей після кожного інтерв’ю). При проведенні інтерв’ю інтерв’юер повинен уникати висловлювання власної точки зору з досліджуваної проблеми, оцінювання думки респондентів на питання, повчань чи полеміки. Інтерв’юер зобов’язаний потурбуватися, щоб інтерв’ю проводилося за відсутності третіх осіб, у спокійній обстановці.

Від інтерв’юера залежить надійність і достовірність отриманої інформації й бажання респондента співпрацювати в майбутньому. На практиці застосовують різні способи контролю за якістю роботи інтерв’юера: періодичні прослуховування соціологом записаних на аудіокасети інтерв’ю; вибіркові перевірки якості заповнених запитальників; повторні перевірочні інтерв’ю, що проводяться під наглядом соціолога. З метою підвищення рівня знань інтерв’юера для них організовують консультації, майстер-класи і курси підвищення кваліфікації з видачею відповідних документів. Роботу з інтерв’юером здійснюють на основі трудового договору. На думку багатьох дослідників, найкраще для роботи інтерв’юером підходять комунікабельні жінки у віці 35—45 років з вищою освітою і достатнім життєвим досвідом.

Інтерв’юер. Що таке інтерв’юер?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *