Інтерв’ю групове. Що таке інтерв’ю групове?

Інтерв’ю групове. Що таке інтерв’ю групове?

Інтерв’ю групове — інтерв’ю, що передбачає одночасне проведення опитування в невеликих групах (навчальних, сім’ях, серед співробітників відділу та ін.) з метою отримання інформації щодо певного питання, конкретної події або факту. За формою групове інтерв’ю нагадує плановану бесіду, метою якої може стати прагнення викликати дискусію, уточнити підходи до суперечливих питань (фінансових, економічних, політичних, наукових тощо). Процедура проведення групового інтерв’ю найчастіше має характер нестандартизованого інтерв’ю. Перевагами групового інтерв’ю є економічність і оперативність проведення, хоча при цьому підвищується ступінь впливу групи на його хід і виникають труднощі з реєстрацією відповідей. Для їх подолання вдаються до допомоги реєстратора, що пришвидшує темп інтерв’ю і наближає його до звичайної для респондента бесіди. Доречним є використання аудіотехніки (з дозволу респондентів), хоча практика свідчить про зниження при цьому щирості відповідей респондентів.

Інтерв’ю групове. Що таке інтерв’ю групове?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *