Інтерв’ю. Що таке інтерв’ю?

Інтерв’ю. Що таке інтерв’ю?

Інтерв’ю (англ. interview — бесіда віч-на-віч, зустріч, обмін думками) — вид соціологічного опитування, який передбачає цілеспрямовану соціально-психологічну взаємодію з респондентом з метою отримання певної інформації. Здійснюється інтерв’ю через безпосередній або опосередкований контакт з респондентом, за якого інтерв’юер (див.: Інтерв’юер) ставить питання, передбачені дослідженням, організовує і спрямовує бесіду з окремою людиною або групою і фіксує одержані відповіді згідно з інструкцією. Інтерв’ю є специфічним способом соціального пізнання. Воно являє собою емоційний процес спілкування і, на відміну від анкетування (див.: Анкетування), більшою мірою психологізоване. Його основою є бесіда, за якої ролі співрозмовників закріплені, нормовані, а цілі задані програмою і завданнями соціологічного дослідження. Успіх інтерв’ю залежить від характеру спілкування, тісноти контакту, взаєморозуміння сторін. Процедура інтерв’ю передбачає: вибір об’єкта (особи, з якою слід проводити І.); визначення місця й часу проведення; запис відповідей і остаточне оформлення матеріалів. Виокремлюють групове й індивідуальне; одноразове і багатократне; особисте і телефонне; глибинне, вільне, фокусоване, стандартизоване та ін. види інтерв’ю.

Залежно від виду інтерв’ю обирається найприйнятніший спосіб реєстрації даних. Загальні положення й спеціальні правила, зумовлені завданнями дослідження, містяться в «Інструкції інтерв’юера». Для успішного проведення інтерв’ю важливими є: місце проведення, вступне слово, нейтральна позиція інтерв’юера, створення дружньої атмосфери, чіткість і ясність з боку інтерв’юера. Основними сферами застосування інтерв’ю у соціології є: пробні, пілотажні дослідження, вивчення громадської думки, опитування експертів, телефонні опитування, контрольні й вибіркові опитування при анкетуванні та ін.

Інтерв’ю. Що таке інтерв’ю?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *