Інтерес соціальний. Що таке інтерес соціальний?

Інтерес соціальний. Що таке інтерес соціальний?

Інтерес соціальний — концентрація уваги і прагнень особистості чи групи на соціально значущому об’єкті чи явищі як одна з найважливіших рушійних сил поведінки й діяльності будь-якого соціального суб’єкта, особистості, групи, класу, нації, суспільства загалом. Соціальний інтерес пов’язаний з потребами певної людської спільноти, але якщо потреби спрямовані на предмет задоволення і сукупність життєвих засобів, то соціальний інтерес — на соціальні інститути, установи, норми взаємин у суспільстві, від яких залежить розподіл цінностей і благ, що забезпечують задоволення потреб. Соціальний інтерес залежно від особливостей їх носіїв поділяють на класові, політичні, національні, економічні та ін. Соціальність інтересів зумовлена тим, що в них завжди присутній елемент зіставлення людини з людиною, однієї соціальної групи з іншою. Звичні, усталені інтереси, визнані суспільною думкою, набувають законності. Спроби їх обмеження сприймаються як замах на життєві підвалини відповідних соціальних груп, спільнот, держави.

Жодна із соціальних груп не поступається власними соціальнисм інтересами добровільно і не надто зважає на інтереси інших груп чи спільнот, прагнучи до експансії своїх соціальних інтересів, закріплення досягнутого успіху і його розвитку за рахунок інтересів інших груп і спільнот. Конфлікт класових, національних і державних інтересів лежить в основі класової боротьби, національних зіткнень і військових конфліктів.

Інтерес соціальний. Що таке інтерес соціальний?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *