Інтерпретація основних понять. Що таке інтерпретація основних понять?

Інтерпретація основних понять. Що таке інтерпретація основних понять?

Інтерпретація (лат. interpretatio — пояснення, трактування) основних понять — процедура розроблення програми соціологічного дослідження, що охоплює теоретичне й емпіричне пояснення понять. Теоретична інтерпретація основних понять охоплює: уточнення поняття з точки зору теорії, до якої воно належить, з’ясування його місця в структурі цієї теорії й зв’язку його з іншими її поняттями; з’ясування особливостей вживання поняття в інших теоріях, галузях знання, у т. ч. й у публіцистиці. Емпірична інтерпретація основних понять полягає у визначенні групи фактів соціальної дійсності, фіксація яких допомагає визначити, чи в ній відбувається досліджуване явище.

Дослідник повинен прагнути до максимально повного представлення поняття в системі індикаторів і показників, спрямовуючи основну увагу на вибір тих із них, які відображають найістотніші аспекти досліджуваного явища, відносно легко виявляються й спостерігаються. Інтерпретація основних понять є складовою частиною процедури операціоналізації понять.

Інтерпретація основних понять. Що таке інтерпретація основних понять?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *