Інтерпретація художня, Що таке художня Інтерпретація?

Інтерпретація художня, Що таке художня Інтерпретація?

Інтерпретація художня (від лат. іntеrрrеtаtіо — тлумачення, роз’яснення) — тлумачення літературного твору, роз’яснення його головної думки, ідеї, концепції тощо. Предметом інтерпретації можуть бути: 1) будь-які елементи літературного твору (фрагменти, сцени, персонажі, окремі речення і навіть слова), співвіднесені з відповідним контекстом твору; 2) увесь літературний твір як цілість з метою відшукати те завуальоване, приховане, що поєднує усі компоненти в одне ціле і робить твір неповторним; 3) творчість письменника або 4) певний літературний період чи напрям, що допоможе роз’яснити особливості конкретного твору. Інтерпретація існувала вже за античної доби («алегоричне» тлумачення текстів), у середні віки, в епоху Відродження («критика тексту»).

У художній діяльності інтерпретація має місце при творчому використанні чогось раніше створеного: літературна обробка міфів і легенд; перебудова текстів при перекладах, в адаптаціях до сучасності давніх літературних пам’яток; стилізації, пародії, запозичення, наслідування тощо. Літературознавча інтерпретація насамперед передбачає аналітичний доказ смислу і специфіки твору, що розглядається з урахуванням світогляду письменника, його зв’язків із сучасною епохою та існуючою культурно-художньою традицією.

Інтерпретація художня, Що таке художня Інтерпретація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *