Інтеріоризація. Що таке інтеріоризація?

Інтеріоризація. Що таке інтеріоризація?

Інтеріоризація (лат. interior — внутрішній) (інтерналізація) — процес засвоєння індивідом або групою людей соціальних цінностей, норм, установок, стереотипів, що належать тим, з ким вони взаємодіють (у соціології, педагогіці, культурології). У результаті інтеріоризації структури, зовнішні відносно індивіда або групи, перетворюються на їх внутрішні регулятори поведінки. Механізми інтеріоризації дуже складні й недостатньо вивчені. У соціологів немає єдності думок щодо питання про співвідношення інтеріоризації й соціалізації.

Інтеріоризація. Що таке інтеріоризація?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *