Інформаційні системи. Що таке інформаційні системи?

Інформаційні системи. Що таке інформаційні системи?

Інформаційні системи — складні динамічні системи зі зворотним зв’язком, що використовуються для забезпечення інформацією процесів ефективного управління в суспільстві. Особливістю інформаційних систем є наявність у них керуючої і керованої підсистем та механізму переробки даних, за допомогою яких упорядковуються елементи і структури системи, координується та регулюється взаємодія системи з зовнішнім середовищем. Керівний орган видає управлінську інформацію керованим підсистемам, які розробляють управлінські дії. Керована підсистема при формуванні управлінської дії використовує інформацію про середовище, стан виконавчих органів. Управлінська дія і дія зворотного зв’язку створюють замкнутий цикл взаємодій, що функціонують у системі від виконавчого органу до управлінського і навпаки. Управління може здійснюватись тільки в тому випадку, коли керівна підсистема одержуватиме інформацію про ефект, досягнутий діяльністю керованої підсистеми. Керівні органи оцінюють здобуту інформацію і приймають відповідні рішення. Зворотні зв’язки утворюють складну систему причинно-функціональної залежності, у якій результат попередньої дії впливає на подальший хід процесу, якщо причинно-наслідкові зв’язки постійно міняються місцями: причина, яка зумовлює наслідок, підпадає під його зворотний вплив і стає наслідком. Надходження каналами зворотного зв’язку інформації про результати дій («вихід системи») і порівняння її із заданим станом («директивна інформація») дає змогу відшукати розбіжності й врегулювати «поведінку» системи відповідно до її мети.

Наявність зворотного зв’язку в інформаційних системах є умовою цілеспрямованого управління. Кінцевою метою дії інформаційних систем є оптимізація управління об’єктом, забезпечення найкориснішого ефекту за найменших зусиль. У кібернетиці, системотехніці інформаційні системи є класом систем оброблення даних (інформаційно-вимірювальні, інформаційно-довідкові, інформаційно-моделюючі та інформаційно-керуючі системи). Технічною базою інформаційних систем є сучасні комп’ютерні машини.

Інформаційні системи. Що таке інформаційні системи?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *