Інформація соціальна. Що таке інформація соціальна?

Інформація соціальна. Що таке інформація соціальна?

Інформація соціальна — знання, повідомлення, відомості про відносини людей, стан і характер розвитку соціальних процесів, умови життєдіяльності, суспільне становище індивідів і соціальних груп, взаємодії їхніх інтересів. На соціальній інформації позначаються класові, політичні, національні та ін. відносини, культурні й історичні традиції, особливості епохи. За змістом соціальна інформація відрізняється від інших видів інформації. Вона складається з: 1) соціальної статистики, що збирає дані про рівень доходів населення, споживання матеріальних благ і послуг, структуру й використання робочого часу, обсяг і структуру роздрібного товарообігу, забезпеченість населення підприємствами торгівлі і громадського харчування, житловим фондом, лікарями і лікувальними установами, санаторіями, будинками відпочинку тощо; 2) узагальнених показників, що характеризують економічний розвиток, у т. ч. соціально-демографічний і професійний склад населення, його освітній рівень, показники заробітної плати, зростання продуктивності праці та ін.;

3) даних, отриманих після аналізу різних документів (звітів, протоколів, листів, автобіографій, трудових книжок, літературних джерел); 4) повідомлень засобів масової інформації (преси, радіо, телебачення, кіно); 5) безпосередніх спостережень дослідника; 6) даних масових соціологічних, соціально-демографічних (перепис населення) та ін. опитувань щодо структури і спрямованості ціннісних орієнтацій, потреб, намірів, оцінок, відносин, поведінки людей тощо.

Інформація соціальна. Що таке інформація соціальна?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *