Інформація соціологічна. Що таке інформація соціологічна?

Інформація соціологічна. Що таке інформація соціологічна?

Інформація соціологічна — дані, повідомлення, відомості, необхідні для проведення соціологічних досліджень. Соціологічна інформація поділяють на первинну і вторинну. До первинної соціологічної інформації належать всі дані про предмет соціологічного дослідження, що можуть бути отримані за допомогою анкетного опитування, інтерв’ю, спостереження, соціального експерименту та ін. методів, а також з особистих документів обстежуваних і документації установ і підприємств. Первинну соціологічну інформацію отримують у формі, не пристосованій для безпосереднього її використання. Вторинна соціологічна інформація представлена у вигляді таблиць, графіків, рівнянь, коефіцієнтів та ін. результатів обробки первинної інформації. На її основі роблять висновки, що мають значення для науки і практики. Соціологічне знання послуговується інформацією більш високого рівня: теоретичними концепціями, висновками тощо, що використовуються в практичній діяльності. Змістом соціологічної інформації є взаємодія людей як представників певних спільнот, що визначає їх роль і становище в суспільстві, способи і види їхньої життєдіяльності в конкретних умовах. Особливість соціологічної інформації полягає в тому, що певна її частина (первинна інформація) створюється за потребами дослідника: населення опитують про використання робочого або вільного часу, звички, фінансові витрати, про взаємини в родині тощо. Специфічність методів одержання і джерел соціологічної інформації визначає не тільки її якість, а й зміст і особливості відображення дійсності: соціолог ініціює створення інформації про повсякденні масові факти поведінки і свідомості.

Ця частина інформації теж є науковою, оскільки вона збирається науковими методами за визначеною методикою і включає аналіз масових фактів. Соціологічна інформація містить результати досліджень, свідомих і неусвідомлених елементів життєдіяльності людей, проявів соціального й особистого досвіду, фактів цілеспрямованої і спеціально організованої розумової діяльності, подій емоційної сфери життєдіяльності великих груп людей.

Інформація соціологічна. Що таке інформація соціологічна?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *