Авангардизм, Що таке Авангардизм?

Авангардизм, Що таке Авангардизм?

Авангардизм (від франц. аvаnt-gаrdе — передовий загін) — термін, яким позначають так звані «ліві» (нереалістичні) течії у мистецтві, що виникають у кризові періоди, коли певний напрям або стиль переживав вичерпаність своїх зображувально-виражальних можливостей, існує за рахунок інерції, тиражуючи застарілі здобутки та замикаючись на своїх канонічних зразках. Протест проти війни, заперечення різних негативних явищ людського буття авангардисти подають в абсурдній формі, афішують епатаж, у царині літератури намагаються зруйнувати поетичний синтаксис, створити нову мову тощо. В історичному аспекті XX ст. авангардизм розглядається як сукупність різноманітних течій (футуризм, кубізм, експресіонізм, сюрреалізм, дадаїзм, абстракціонізм, конструктивізм тощо).

Цим течіям притаманне бунтарство, яке, починаючи з протесту проти застарілих форм мистецтва, поширилося й на форми суспільного життя, що засвідчують російський футуризм, німецький експресіонізм, французький сюрреалізм тощо. Заперечення традиційних мистецьких форм поєднується зі сміливим пошуком нових жанрів, стилю, мови тощо. Експерименти не завжди були вдалими, проте авангардисти зробили внесок в оновлення й збагіачення зображувально-виражальних засобів мистецтва, як, наприклад, поети-футуристи, розвиваючи тонічне віршування, збагатили систему віршування і знайшли нові поетичні структури і жанри. Художній досвід авангардистів мав певний вплив на розвиток літератури XX ст.

Авангардизм, Що таке Авангардизм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *