НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація знань з теми

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу тексту

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Поміркувати, з якою метою автор використав прислів’я і приказки в тексті.

ОСЕЛЯ

«Зроби хату з лободи, а в чужую не веди», — казала молода дружина, вимагаючи від чоловіка. «Своя мазанка ліпша від чужої світлиці», — відмовляв дід онукам, які запрошували жити до себе. І молода господиня, і старий гречкосій уважали по-справжньому рідним, надійним і затишним житлом лише свою особисту оселю, говорячи: «Чия хата, того й правда».

Козаки-запорожці казали: «Моя хата небом крита, землею підбита, вітром загороджена». Січовики, багато часу проводячи в походах під відкритим небом, не могли обійтися без житла. Будували вони хатинки-бурдюги, які ніколи не замикалися.

Символом України стала біла хата. Особливо урочистим було заселення нової хати. Її обсипали зерном на багатство, маком — проти нечистої сили; проти злих сил вносили кропиву, лопух, освячену вербу. Входячи в нову оселю з хлібом-сіллю в руках, господар казав: «Дай же нам, Боже, в добрий час у новий дім увійти, хліб-сіль унести! Бережи, Боже, цю хату громом і грозою, і потом, і великим клопотом!» (За В. Супруненком).

Пригадати, як утворюються дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Виписати дієприслівники і визначити їх вид. Виділити суфікси.

Пояснити розділові знаки при прямій мові.

Переказати текст, доповнюючи його власною інформацію про любов і шану українського народу до своєї оселі. Використати дієприслівники і дієприслівникові звороти.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Коментоване письмо

Прочитати словосполучення. Записати їх, поставивши замість пропусків і чи и. Аргументувати свій вибір.

1) Вітаюч.. промови. Вітаю.. зі святом.
2) Співаюч.. діти. Співаюч.. у хорі.
3) Відповідаюч.. учні. Відповідаюч.. біля дошки.
4) Розповідаюч.. вчителі. Розповідаюч.. нову тему.
5) Линяюч.. футболки. Линяюч.. восени.
6) Літаюч.. об’єкти. Літаюч.. до космосу.

Пояснити правопис дієприкметників та дієприслівників.

Скласти речення зі словосполученнями з дієприслівниками.

Творчий диктант

Утворити від кожного дієслова словосполучення з дієприслівником недоконаного виду і з дієприкметником у називному відмінку множини. Поміркувати, яка різниця у змісті цих словосполучень.

Зразок. Малювати — малюючи картину, малюючі школярі.

Мити, вітати, писати, стрибати, співати, аплодувати, лежати, стояти.

З’ясувати правопис и в кінці дієприслівників.

Скласти 3–4 речення з утвореними словосполученнями. Визначити синтаксичну роль дієприкметників і дієприслівників.

Дослідження-відновлення

Прочитати прислів’я. З’ясувати зміст кожного. Записати їх, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені літери. Аргументувати свій вибір. Позначити орфограму «Правопис не з дієслівними формами».

1) (Не) спитавши броду, (не) лізь у воду.
2) (Не) хвали мене у вічі, (не) гудь поза очі.
3) (Не) бери нічого чужого — (не) буд..ш боятися нікого.
4) (Не) подумавши, кілочка (не) заструж..ш.
5) Що вранці (не) зроб..ш, того ввечері (не) наздоженеш.
6) (Не) дивись на людину, а на її діло.
7) (Не) купив батько шапки — хай вуха мерзнуть.

Виділені слова розібрати як частину мови.

Запам’ятати правопис слів недужаючи, ненавидячи, нехтуючи, непокоячись, незчувшись, невгаваючи. З кожним дієприслівником скласти речення, з’ясувати вживання розділових знаків.

Коментар учителя. У кінці дієприслівникових суфіксів після ч, ш завжди вимовляється і пишеться и: підіймаючи, піднявши.

Не з дієприслівниками пишеться окремо: не почувши, не розуміючи. Мудрий нічого не робить не думаючи (Нар. творчість).

Не з дієприслівниками пишеться разом тоді, коли без не не вживається: недооцінюючи, неволячи. Незважаючи на лютий холод, Шовкуна все більше хилило на сон (О. Гончар).

Самостійна робота

Списати. Пояснити правопис дієприслівників. Визначити їх вид і виділити суфікси.

1) Кожен робив своє діло мовчки, не перекидаючись словом, не ділячись думкою (Панас Мирний).
2) Сагайда сидів, не втручаючись у розмову, замислений, мовчазний.
3) Схилилась Шура на бильце канапи й заснула, незчувшись коли (О. Гончар).
4) Улан присів до столу, не роздягаючись (Г. Тютюнник).
5) Неволячи простих людей, татари просувалися далі на південь (Д. Яворницький).
6) Ясногорська вирішила, не чекаючи, доки розгородять дорогу, йти пішки (О. Гончар).
7) Багато людей живе не живучи, але тільки збираючись жити (В. Бєлінський).

Зробити фонетичний розбір виділеного слова.

З’ясувати лексичне значення слова канапи і скласти з ним речення, використовуючи дієприслівники з не. Визначити їх синтаксичну роль.

Розподільний диктант

Утворити дієприслівники від поданих дієслів. Записати їх у дві колонки: у першу — ті, що пишуться разом, у другу — окремо. Довести правильність виконання завдання.

Не бажають, не піклуються, не дбають, ненавидять, не вгавають, не відгукнутися, не спромогтися, незчутися, не завезти, нездужати, не зупинятися, не гаятись, недочувати.

Розібрати 3–4 дієприслівники як особливу форму дієслова.

V. Систематизація й узагальнення вивченого

Подумати і дати відповіді:

1. Розказати про особливості правопису дієприслівників. Пояснити уживання і правопис слів стоячи — стоячі.

2. Коли не з дієприслівниками пишеться окремо?

3. Коли не з дієприслівниками пишеться разом? Навести приклади.

VІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: ви пропустили нову тему через хворобу і вирішили опрацювати її самостійно, щоб правильно виконати домашнє завдання і добре підготуватися до тематичного оцінювання. Скласти висловлювання в науковому стилі на тему «Правопис дієприслівників», використовуючи для прикладів слова і речення із опрацьованих на уроці вправ, а також теоретичний матеріал підручника.

НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *