КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Контрольна робота (контрольний тест), українська мова

Хід заняття Контрольна робота (контрольний тест), українська мова

Варіант 1

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в словах рядка:

А гордіїв вузол, Гордіїв комп’ютер;
Б Довженкові фільми, Довженків сад;
В Почаївська Лавра, почаївська пам’ятка;
Г Шевченківська премія, шевченківська земля.

2. У коренях слів допущено орфографічні помилки в рядках:

А помережити, кажан, паперовий, криниченька, пором;
Б велетень, глибочінь, президент, погарячитись, серпневий;
В щебетати, левада, котушка, грибники, узбережжя;
Г технічний, блищати, хрестоносець, козуля, слав’янський.

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осінній, вихований, лються, віддзеркалювати;
Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;
В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;
Г статей, шалений, істинний, піввідра.

4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А Влас..ний, безвиїз..ний, зліс..ний, гігант..ський, кіс..лявий;
Б тріс..нути, пес..ливий, хворос..няк, облас..ний, зас..нути;
В ліс..ник, зап’яс..ний, хвас..нути, провіс..ник, шіс..надцять.
Г сер..це, шелес..нути, гус..нути, ціліс..ний, радіс..ний.

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Чернігова, річний, доріжці, більшості;
Б хлібороб, розгін, новобудова, ночі;
В роковини, газопровід, опік, подорожувати;
Г пішохід, будівля, обпекти, ніжностю.

6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Кавказький, гадяцький, верещати, козацтво;
Б латишський, поштовий, мангишлацький, воронезький;
В бряжчати, мандрівництво, черкаський, птаство;
Г сільський, розміщувати, самаркандський, висаджений.

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Гідромасаж, імобілізація, Кассандра, Ватт;
Б імітація, іподром, зуммер, ірреальний, кілька тонн;
В інтер’єр, вар’єте, квартир’єр, Женев’єва, Руж’є;
Г інтермецо, піца, брутто, бравісимо, карманйола.

Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильні варіанта. Потрібно вибрати два правильні варіанта відповіді.

8. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити о.

А Г..рячий, ч..рниці, к..люжа, к..тушка;
Б пш..но, к..зак, к..жух, ж..рна;
В с..лома, р..зумний, л..пух, г..нити;
Г п..гано, ч..ловік, пш..ниця, ч..рниця;
Д б..гатство, кр..пива, л..патий, ж..натий;
Е смол..скип, ..таман, оч..рніти, ж..вріти.

9. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Осінній, вихованний, лються, віддзеркалювати;
Б сказаний, молоддю, розрісся, старанний;
В лляний, тінню, розкішшю, бовваніти;
Г статей, шалений, істинний, піввідра;
Д колекція, широченний, невблаганний, саженний;
Е священник, овва, статтей, Прип’яттю.

10. Позначте два рядки, у яких допущено помилки в чергуванні голосних.

А Кольору, куреня, восьминіг, річний;
Б вівса, шепотіти, прислів’я, торговельний;
В папіру, болотце, семирічка, словник;
Г Харківа, літати, чорнило, білоцерковський;
Д семикутник, слова, покіс, ремінець;
Е жонатий, бджілка, ніженька, клопотання.

11. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А Люксембурзький, ясський, ткацький, Вінниччина, волзький;
Б тбіліський, луцький, вищий, солдатський;
В бахмацький, баскський, сиріцький, Вінничина;
Г ризький, перекладацький, виробництво, проїжджати;
Д варязький, чуваський, тюркський, проводжати;
Е татарський, нью-йоркський, козацтво, убозтво.

12. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у вживанні подвоєних приголосних в іншомовних словах.

А Бароко, білль, долар, піца;
Б вілла, ванна, бравісимо, тераса;
В голандський, тона, маса, Таллін;
Г будизм, групето, колектив, імміграція;
Д комісія, Калькутта, клас, тераса;
Е яффський, асоціація, ілюзія, нетто.

13. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А Міссурі, катеноїд, рейтинг, музика, катіон;
Б ієрархія, бастіон, нюанс, мільярд, б’єф;
В радіація, пріоритет, аденоїд, біографія, бюро;
Г автодрезина, коефіцієнт, алича, аристократ, цистерна;
Д рєєстр, синдикат, амоній, жюрі, аметист;
Е він’єтка, Люс’єн, речетатив, консорціум, резиденція.

Завдання 14 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати речення, позначені цифрою.

14. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають.
2. Усякий дім на х..зяїнові тримається.
3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г..лубить.
4. Кн..жки — мовчазні вч..телі.
5. Під л.жачий камінь вода не т..че.
6. Не кожен б..гатир, хто списа має.
7. Люби ж..ття і дорожи кожною хв..линою.
8. Добре ім’я — найкраще б..гатство.

А Кореневе е слід писати у виділених словах речень за номером.
Б Кореневе а слід писати у виділених словах речень за номером.

Варіант 2

Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Тільки перше слово пишуть із великої літери у всіх рядках, окрім:

А (к)римський (п)івострів, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)еза-лежності;
Б (н)нобелівська (п)ремія, (є)вропейська (п)лоща, (г)олосіїв-ський парк;
В (ф)ранківські (с)онети, (з)аслужений (а)ртист, (д)амоклів (м)еч;
Г (ч)ернеча (г)ора, (м)арійчин (в)інок, (о)лімпійські (і)гри.

2. Усі слова пишуть із корневою літерою о в рядку:

А к..лосистий, ч..рнило, марм..р, х..зяйство, к..жан;
Б л..пух, зд..буток, газопрв..д, с..бака, п..рхати;
В р..зумний, зл..мити, репр..дукція, ж..лудь, ..таман;
Г г..лубонька, ж..натий, бор..дка, пам..розь, к..лач.

3. Позначте рядок, у якому є помилки у вживанні подовжених та подвоєних приголосних.

А Тонна, уссурійський, буддизм, розп’яття;
Б бездоріжжя, панна, стаття, судею;
В пано, Вінниччина, невблаганний, священик;
Г контрреформація, статей, здоровенний, Будда.

4. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?

А Форпос..ний, корис..ний, щас..ливий, улес..ливий, звіс..но;
Б рис..нути, провіс..ник, вис..нути, свис..нути, гус..нути;
В безвиїз..ний, влас..ний, зліс..ний, кіс..лявий, тиж..не-вий;
Г ненавис..ний, якіс..ний, ціліс..ний, мес..ник, очис..ний.

5. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні голосних.

А Свіжісті, пня, щирісті, пиріга;
Б паперу, щоки, вічності, потоку;
В словечко, щічки, вечори, потік;
Г козеріг, моху, меншості, потоп.

6. Позначте рядок, у якому допущено помилки в чергуванні приголосних.

А Солдатський, парубоцький, витріщений, ткацький;
Б Черкашчина, товариський, паризький, сиріцький;
В казахський, нижчий, витрушений, вощина;
Г меккський, важчий, одеський, братство.

7. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова написано правильно.

А Монтеск’є, пасьянс, бароко, інтерв’ю;
Б бюро, ін’єкція, кавалерія, шин’йон;
В кавалькада, Ньютон, ришел’є, круп’є;
Г суб’єктивізм, порт’єра, трюк, ласо.

Завдання 8-13 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильні варіанта. Потрібно вибрати два правильні варіанта відповіді.

8. Позначте два рядки, в яких в усіх словах замість крапок слід вставити и.

А Ч..каємо, н..сете, ч..стота, ч..рговий;
Б розч..щати, сп..нятися, скл..кати, прич..нити;
В стер..жеш, розпл..сти, прип..нити, зачеп..ти;
Г буряч..ння, з’їзд..мо, заміс..мо, вар..во;
Д запиш..те, твор..мо, хоч..мо, мар..во;
Е захоч..те, міс..во, допиш..ш, запл..вти.

9. Позначте два рядки, у яких є слова, де подвоєння приголосних відбувається через збіг приголосних.

А Оббігти, наввипередки, віддавна, міськком;
Б розрісся, сонний, беззбройний, розкішшю;
В Туреччина, кріпаччина, насіння, роздоріжжя;
Г роззутися, причинний, юннат, спорттовари;
Д проріззю, безлюддя, безробіття, безводдя;
Е безсилля, бездоріжжя, безсоння, безвладдя.

10. Позначте два рядки, у яких чергування голосних передано не за правилами правопису.

А Стелити — застелати, Федір — Федіра, промені — променець;
Б берегти — зберігати, схопити — хапати, Канів — Канева;
В овес — вівса, Тернопіль — Тернополя, папір — паперу;
Г шептати — нашіптувати, Київ — Києва, вечеря — вечора;
Д меншість — меншості, папір — паперу, хід — ходити;
Е кореня — коріня, сім — семи, Яків — Яківа.

11. Позначте два рядки, у яких допущено помилки у зміні приголосних.

А Тюркський, козацтво, абатство, молодецтво, черкащина;
Б причащати, перемишльський, козацький, дрогобицький, казахський;
В Паращин, Мелащин, золотонішський, солдацький, сиріцтво;
Г піщина, меккський, відгалужений, роз’їжджений, ризький;
Д природжений, Галичина, вояцький, солдатчина, козаччина;
Е карабахський, Парасочкин, поліський, Донетчина, казась-кий.

12. Позначте два рядки, у яких в усіх іншомовних словах подвоєння приголосних не відбувається.

А А(л, лл)егорія, Апо(л, лл)он, гри(п, пп);
Б інтерме(ц, цц)о, іди(л, лл)ія, інте(л, лл)ект;
В ша(с, сс)і, ко(м, мм)уна, лібре(т, тт)о, ан(н, нн)отація;
Г Та(л, лл)і(н, нн), му(л, лл)а, Йога(н, нн);
Д Маро(к, кк)о, Кальку(т, тт)а, Ні(ц, цц)а;
Е бру(т, тт)о, Ка(н, нн)и, мадо(н, нн)а.

13. Позначте два рядки, в яких допущено помилки в написанні іншомовних слів.

А Комюніке, бюлетень, нюанс, люкс, батальйон;
Б шиньйон, комп’ютер, ад’ютант, гяур;
В бязь, кон’юнктура, асфальт, Х’юстон, кабальєро;
Г браконьєр, фільм, суб’єкт, досьє, дежавю;
Д цистерна, харакірі, імміграція, джинси, католик;
Е букініст, гето, фігура, ажіотаж, Сіцилія.

Завдання 14 складається з восьми речень. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання. Це завдання має п’ять правильних варіантів відповіді. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати речення, позначені цифрою.

14. Прочитайте речення. Виконайте подані після них завдання.

1. Учений та в..лике д..рево не одразу виростають.
2. Усякий дім на х..зяїнові тр..мається.
3. Весна л..дачого не любить, а працьовитого г.лубить.

4. Кн..жки — мовчазні вч..телі.
5. Під л.жачий камінь вода не т..че.
6. Не кожен б..гатир, хто списа має.
7. Люби ж.ття і дорожи кожною хв.линою.
8. Добре ім’я — найкраще б..гатство.

А Кореневе и слід писати у виділених словах речень за номером.
Б Кореневе о слід писати у виділених словах речень за номером.

Оцінювання контрольного тесту

usi-uroki-ukrainska-mova-10-klas-129usi-uroki-ukrainska-mova-10-klas-130VII. Домашнє завдання

Виписати уривок публіцистичного тексту (орієнтовно на 100 слів) і підкреслити в ньому усі вивчені орфограми. Пояснити їх.

Контрольна робота (контрольний тест), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

One thought on “КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *