Монолог внутрішній, Що таке Монолог внутрішній?

Монолог внутрішній, Що таке Монолог внутрішній?

Монолог внутрішній — різновид монологу, в якому відтворюються внутрішні переживання персонажа замість опису зовнішніх реальних подій, що спричиняють це переживання. Стилістично внутрішній монолог оформлюється як внутрішня мова персонажа з відповідними синтаксичними конструкціями, способом висловлення тощо. Такий монолог завжди відзначається підвищеною схвильованістю, експресивністю зображувальних засобів, емоційністю. Він є художньою формою психологізму, сприяє розкриттю внутрішнього світу особистості, її духовних процесів, відіграє важливу роль як у створенні характеру героя, так і в композиції твору. У цьому плані внутрішній монолог є домінантним композиційним прийомом створення образів героїв. Внутрішні монологи наявні у творах Б. Шекспіра, Ф. Достоєвського, Л. Толстого та ін.

Монолог внутрішній, Що таке Монолог внутрішній?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *