Конспекти уроків біології 7 клас

Конспекти уроків біології 7 клас

1. Урок на тему: Біологія — наука про живу природу

2. Урок на тему: Розмаїтість живих організмів

3. Урок на тему: Дослідження біологічних об’єктів

4. Урок на тему: Характеристика рослин

5. Урок на тему: Життєдіяльність рослин

6. Урок на тему: Живлення рослин. Фотосинтез

7. Урок на тему: Транспорт речовин і випаровування води

8. Урок на тему: Ріст і розвиток рослин

9. Урок на тему: Умови, необхідні для забезпечення життєдіяльності рослин

10. Урок на тему: Історія відкриття клітини. Збільшувальні прилади. Будова й функції рослинної клітини. Лабораторна робота № 1. Будова рослинної кліт

11. Урок на тему: Життєдіяльність клітини

12. Урок на тему: Розмаїтість рослинних клітин. Основні рослинні тканини та їхні функції

13. Урок на тему: Будова квіткової рослини. вегетативні й генеративні органи

14. Урок на тему: Корінь, будова й функції. Проростки. Лабораторна робота № 2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня

19. Урок на тему: Листок. Зовнішня будова листка. Лабораторна робота № 7. Будова й різноманітність листків

20. Урок на тему: Внутрішня будова листка. Лабораторна робота № 8. Внутрішня будова листка у зв’язку з виконуваними ним функціями

21. Урок на тему: Способи розмноження рослин. Вегетативне розмноження. Практична робота № 1. Вегетативне розмноження рослин

22. Урок на тему: Розмноження спорами

23. Урок на тему: Розмноження квіткових рослин

24. Урок на тему: Життєвий цикл рослин

25. Урок на тему: Квітка — генеративний орган. Суцвіття.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9. Будова й різноманітність квіток

26. Урок на тему: Запилення, пристосування до запилення

27. Урок на тему: Насінина і плід

28. Тема. Проростання насіння, умови його підростання

29. Урок на тему: Розмаїтість плодів. Поширення плодів і насіння.
ЛАБОРАТОРНА РАБОТА № 10. Будова й різноманітність плодів

30. Урок на тему: Основи систематики. Основні поняття

31. Урок на тему: Загальна характеристика водоростей

32. Урок на тему: Розмаїтість водоростей. Прісноводні водорості. Лабораторна робота № 11. Будова водорості

33. Урок на тему: Розмаїтість водоростей. Морські водорості

34. Урок на тему: Значення водоростей у природі й житті людини

35. Урок на тему: Загальна характеристика вищих спорових рослин

36. Урок на тему: Відділ Мохоподібні. Зелені мохи. Лабораторна робота № 12. Будова й розмаїтість мохоподібних

37. Урок на тему: Сфагнові мохи й утворення торфу. Значення мохів у природ

38. Урок на тему: Відділи Хвощеподібні та Плауноподібні.
ЛАБОРАТОРНА РАБОТА № 13. Особливості будови плауна булавовидного і хвоща польового

39. Урок на тему: Папоротеподібні. Розмаїтість папоротеподібних.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14. Будова щитника звичайного, або чоловічої папороті

40. Урок на тему: Колишній розквіт папоротеподібних

41. Урок на тему: Загальна характеристика насінних рослин. Відділ Голонасінні

42. Урок на тему: Розмаїтість і значення голонасінних

43. Урок на тему: Загальні ознаки Хвойних.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15. Будова голонасінних рослин

44. Урок на тему: Відділ Квіткові рослини. Їх загальні ознаки й різноманіття

45. Урок на тему: Класифікація квіткових рослин. Розподіл квіткових на класи й родини

46. Урок на тему: Клас Дводольні. Розові, Капустяні й Бобові. Основні представники та їх значення для людини

47. Урок на тему: Пасльонові й Айстрові.
Практична робота № 2. Визначення рослин класу Дводольні

48. Урок на тему: Родина Злаки

49. Урок на тему: Клас Однодольні. Представники родини Лілійні.
Практична робота № 3. Визначення рослин класу Однодольні

50. Урок на тему: Загальна характеристика царства Гриби

Конспекти уроків біології 7 клас

Комментарии закрыты.