Анахронізм. Що таке Анахронізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Анахронізм. Що таке Анахронізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Анахронізм (грецьк. ana — вверх та chronos — час) — культурно-історичні, хронологічні та інші невідповідності у художньому творі, зумисне чи мимовільне привнесення в літературний текст невластивих певній добі застарілих поглядів, звичаїв, суджень, лексики. Так, у драмі В. Шекспіра Юлій Цезар мовиться про дзиґарі, яких не могло бути у Стародавньому Римі. Юрій Клен, пишучи про соняшник О Дажбожів пишний цвіте, очевидно, мав на увазі філософський символ українства, а не історичні факти (ця рослина була завезена в Україну в XVI ст.). Подеколи А. спостерігається у стильовій невідповідності, засвідченій, приміром, творами Марії Проскурівни (Од сіна до соломи, Пані писарівна та ін.), написаними в добу нових, пов’язаних із модернізмом ідейно-естетичних пошуків на початку XX ст., але перейнятими духом естетичних смаків епохи Г. Квітки-Основ’яненка.

А. вбачається також у інерції художнього мислення поетів, закомплексованих на переспівах одних і тих же мотивів чи використанні одних і тих же тропів (волошки, солов’ї і та ін.) та версифікаційних засобів (ямбічний розмір, банальна, зужита рима та ін.), як правило, спрощених. Однак неприпустиме ототожнення такого А. з віршовими формами, які мають велику традицію та виявляють неабияку літературну життєздатність (октава, сонет, терцина, рубаї тощо).

Анахронізм. Що таке Анахронізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *