Антологія римської поезії. Що таке Антологія римської поезії? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Антологія римської поезії. Що таке Антологія римської поезії? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Антологія римської поезії — хрестоматія, упорядкована М. Зеровим, до якої увійшли в його перекладах поезії Катулла (Плач, Венеро! Плачте Купідони, Знову весна, оживає земля та ін.), Вергілія (фрагмент Енеїди, дві еклоги), Горація (До ліри, «До Венери та ін.), Проперція (Елегія), Овідія (На смерть Тибулла) та Марціяла (До музи, До Прима Антонія та ін) Вийшла у Києві 1920 у видавництві Друкар. Обкладинка художника Г. Нарбута. Відзначається високим естетичним смаком у відборі матеріалу, досконалістю перекладів, багатою мовою. В кінці подано історико-літературні примітки, стислі характеристики поетів, коментарі до текстів, пояснення реалій.

Складаючись в один суцільний образ римської поезії, всі ці поети разом з тим репрезентують різні фази в житті римського суспільства, різні етапи в розвою латинського поетичного стилю […]. Розуміється, всі перечислені поети не дають вичерпного поняття про римську поезію в цілому. В збірнику немає ні Лукреція, ні Тібулла, ні Ювенала, а це все імена першорядні, але перекладчику хотілось би думати, що і в такому вигляді його книжечка матиме значення, як один з перших кроків на шляху засвоєння українським поетичним стилем великого спадку античних літератур, — зазначив М. Зеров у преамбулі до приміток.

Антологія римської поезії. Що таке Антологія римської поезії? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів