Антоніми. Що таке Антоніми? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Антоніми. Що таке Антоніми? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Антоніми (грецьк. anti — префікс із зазначенням протилежності та опута — ім’я, назва) — пари слів, які вживаються в художній літературі як лексична антитеза, зважаючи на їхню смислову бінарну опозицію (високий — низький, добрий — лихий, світлий — темний, верховина — долина і т. ін.). Вони широко застосовуються в усному мовленні, зафіксовані у фольклорі. Цей досвід Переймають письменники, називаючи А. свої твори (М. Стельмах — Правда і Кривда, Л. Первомай-ський — Гіркий мед, В. Міняйло — Зорі й оселедці і та ін.). Подеколи слова набувають антонімічного значення лише в межах художнього контексту (Засміялося серце у тузі —П. Тичина; Жива і скошена тече в мені трава — А. Кичинський та ін.) або правлять за композиційний принцип ліричного сюжету):

зверху й знизу знизу й зверху
ззаду й спереду
променіє це невмираюче життя
око оглядає
думка думає себе
незмінно змінна […]
(М. Царинник).

А. української мови зібрані та опубліковані окремим виданням: Полюга Л. М. Словник антонімів. — К., 1987.

Антоніми. Що таке Антоніми? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *