Антропологізм. Що таке Антропологізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Антропологізм. Що таке Антропологізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Антропологізм (грецьк. anthropos — людина, logismos — судження) — філософське вчення, згідно з яким поняття людина є центральною світоглядною категорією, з допомогою якої можна пояснити сутність природи і суспільства. Розроблялося філософами на матеріалістичній основі (К. -А. Гельвецій, Л. Фейербах) або з ідеалістичних позицій (Ф. Ніцще, В. Дільтей, Г. Зіммель). А. відбився в естетичних системах класицизму і Просвітництва, вплинув на естетичні погляди та літературно-критичну практику М. Чернишевського, І. Франка, позначився на трактуванні специфіки художньої літератури, її предмета, концепції людини (героя) як основи поетики художнього твору в естетиці соцреалізму.

Антропологізм. Що таке Антропологізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів