Бібліологія. Що таке Бібліологія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Бібліологія. Що таке Бібліологія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Бібліологія (грецьк. biblion — книга і logos — слово, вчення) — комплексна наука про книгу. Термін рідковживаний, використовувався ще в XVI ст. у Франції, де Ж. -Ж. Рів (1730-95) застосовував його у значенні мистецтва міркувати про книги і говорити про них з певністю чи то стосовно їхнього змісту, чи стосовно їхньої історії. У 1931 О. Фомін пропонував замінити термін книгознавство терміном Б., у зміст якого в 1920-30-ті вкладалося значення філософії книги. Бельгієць П. Отле (1868-1944) розрізняв у Б. психологічну, соціологічну і педагогічну проблематику. М. Рубакін розробляв психологічні аспекти Б., узагальнюючи їх поняттям бібліопсихології; ряд його положень (про вивчення автора, твору і читача як ланок процесу спілкування; про індивідуальну своєрідність сприйняття книги і її залежність від життєвого досвіду читача) застосовується у бібліотечній психології, психолінгвістиці, теорії масових комунікацій, системотехніці (див.: Книгознавство).

Бібліологія. Що таке Бібліологія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів