Біографізм. Що таке Біографізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Біографізм. Що таке Біографізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Біографізм (грецьк. bios — життя і grаpho — пишу, зображаю) — комплекс літературнознавчих понять, що мають відношення до життєвого шляху письменника та його творчості. Включає власне біографію (життєпис), автобіографію (життєпис, належний самому автору), біобібліографію (поєднання біографії з бібліографією творів митця). Як методологічний інструмент науки про літературу та критику, Б. має давню історію, чи не найвиразнішою віхою якої є біографічний метод, заснований французьким ученим Ш. Сент-Бевом (1804-69). Сутність його в тому, що творчість письменника тісно пов’язується з його біографією, з рисами його особистості. Традиції біографічного методу виявилися досить тривкими, що природно: йдеться-бо про індивідуальну неповторність творчості, про автора як своєрідну, непересічну особистість. Не тільки дослідницькі, а й читацькі інтереси до письменників завжди стимулювали відповідні розвідки, а також розвиток біографії як жанру, зосібна белетризованої біографії. Б., з одного боку, виходить на такі науки, як історія, соціологія і психологія, з другого — часто підпадає під вплив ідеології і навіть політики.

Так, біографічний метод радянські теоретики літератури називали буржуазним, оскільки він, мовляв, виключав письменника із соціальних зв’язків, перебільшував значення моральної фізіології, приватних сторін життя. Тим-то його прихильники ставили секрети творчості вище пізнавальних закономірностей соціального та літературного розвитку. Марксистське літературознавство трактувало життєпис як допоміжний матеріал у вивченні письменника, а біографічні фактори розглядало лише як одне із джерел художнього образу і творчості. Це, втім, не ставало на перешкоді ідейно-звульгаризованому підходу, особливо у 30-х pp., до оцінки письменників через призму соціального становища, заплямованої біографії тощо. Поширювалися такі оцінки і на сучасників, і на класиків, яких нерідко просто вилучали з історії літератури. Інтерес до Б., до проблем біографії періодично посилюється або послаблюється.

Біографізм. Що таке Біографізм? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів