Цикл. Що таке Цикл? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Цикл. Що таке Цикл? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Цикл (грецьк. kyklos — коло) — ряд пов’язаних між собою явищ, які творять певну замкнуту цілість. У літературі — сукупність художніх творів одного жанру, які об’єднуються задумом автора в естетичну цілість. Послідовність творів, які включаються до Ц., визначається плинністю настрою ліричного героя чи розвитком внутрішнього конфлікту, переживання. Різні за мотивами, інтонаційно-ритмічною структурою, строфічною будовою, жанрами, твори Ц. витримані у спільному стильовому ключі, завдяки композиційній єдності набувають додаткової естетичної вартості. За спостереженням Д. Чижевського, вже: барокові письменники часто прямували до циклізації віршів, до об’єднання їх у певні групи, сполучені якоюсь внутрішньою єдністю . Відчуваючи надтекстову вартість, керуючись художньою інтуїцією, письменник включає твори, написані в один час, до різних Ц. або різночасові твори — до одного Ц.

Характерні з цього погляду Ц. Ритми і Хвилини Лесі Українки. До циклізації лірики часто вдавалися І. Франко, П. Тичина, М. Рильський, Д. Павличко, Олег Ольжич, Б. -І. Антонич та ін. Відомі епічні Ц.: повісті П. Панча (З моря, Без козиря, Голубі ешелони, ’Повість наших днів); львівський Ц. романів Р. Іваничука (Черлене вино, Манускрипт з вулиці Руської, Вода з каменю, Шрами на скалі); київський Ц. історичних романів П. Загребельного (Диво, Первоміст, Смерть у Києві, Євпраксія).

Цикл. Що таке Цикл? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *