Деформація. Що таке Деформація? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Деформація. Що таке Деформація? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Деформація (лат. deformatio, від deformo — перекручую, спотворюю) — природне або штучне відхилення форми будь-якого предмета від нормальної, звичайної. Д. у художній творчості — одна із граней творчого процесу, що ґрунтується на уявному порушенні форм предметів і явищ об’єктивної дійсності, від яких відштовхується митець, творячи власний художній світ. У кожному художньому образі більшою чи меншою мірою виявляється Д. Вона наявна у гіперболах, літотах, гротеску, буфонаді тощо.

Тому безпідставно вживати цей термін тільки з негативним оцінним наповненням щодо характеристики дадаїзму, сюрреалізму і т. п. Д. лежить в основі одивнення та художньої умовності. Літературознавчий аспект Д. пов’язаний із встановленням міри і функцій Д. у творчому процесі і в завершеному художньому творі.

Деформація. Що таке Деформація? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *