Дешифрування. Що таке Дешифрування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Дешифрування. Що таке Дешифрування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Дешифрування (франц. dechiffrer —- розгадувати, розбирати) — відновлення розуміння невідомої писемності, мови твору. Д. здійснюється через з’ясування характеру письма (літерне, консонантне, складове чи словесно-складове). Граматика і семантика текстів дешифруються через зіставлення повторюваних фрагментів текстів на основі знання закономірностей споріднених груп мов.

Д. ускладнюється обмеженістю джерел, полегшується наявністю текстів близькими мовами (т. зв. білінгви). Критерій успішного Д. — змістовозв’язане прочитування дешифрованого та інших текстів, писаних тією ж писемністю.

Дешифрування. Що таке Дешифрування? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів