Девальвація слова. Що таке Девальвація слова? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Девальвація слова. Що таке Девальвація слова? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Девальвація слова (від de і лат. valvo — маю вартість) — знецінювання слова через утрату ним природного, зумовленого мовною практикою зв’язку вираження (звукової та графічної форми) із змістом (лексичним значенням). Процес Д. с. властивий кожній мові і стосується передовсім експресивних, емоційно-оцінних часто вживаних слів та виразів: вони швидко зношуються, втрачаючи конотаційні нашарування, і перетворюються, за визначенням Ш. Баллі, на стерті п’ятаки. У тоталітарному суспільстві, де мова стає засобом так званої ритуальної комунікації, слово, будучи знаряддям облуди та задурманення мас, зазнає не стільки девальвації, скільки інфляції.

Позначаючи не те, що за ним стоїть (успіх — невдача, рівноправний — залежний, підколоніальний), розходячись зі своїм денотатно-референтним змістом, слово перестає бути повноцінним знаком, а отже, засобом адекватного сприйняття чи впливу. Художня література дає приклади цього явища: Д. с. починається там, де за словом не відчувається відповідне його змісту значення, не проглядає адекватний образ, а є лише риторика, мовний трафарет, штамп.

Девальвація слова. Що таке Девальвація слова? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *