Діалектизми. Що таке Діалектизми? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Діалектизми. Що таке Діалектизми? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Діалектизми (грецьк. dialektos) — слова або словосполучення у літературній мові, що не входять в її лексико-семантичну систему, а належать лише певному говорові (діалектові) загальнонаціональної мови. Д. є лексичними (бульба, бараболі, крумплі — картопля), словотвірними (веселиця, веселівка — райдуга), семантичними (босий кінь — непідкований, жолоб — ущелина в горах), фразеологічними (тиць, пиць — і розвиднілося, приший кобилі хвоста). Окрему групу становлять Д. етнографічні — слова, що називають реалії, притаманні побутові носіїв окремого якогось говору (кептар — одяг, колиба — курінь).

Письменники використовують Д. у художніх творах із найрізноманітнішою метою, в тому числі й для збагачення словникового нормативного фонду: На обривистім спохові Чорної гори побачив Данко двох людей (І. Франко), Всі вони у розпуці, бо земля спісніла та не родить, а лише з’їдає мужицьку силу (М. Черемшина).

Діалектизми. Що таке Діалектизми? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів