Домінанта. Що таке Домінанта? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Домінанта. Що таке Домінанта? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Домінанта (лат. dominans, dominantis — панівний) — у мовознавстві — стрижневе слово синонімічного ряду, найбільш загальне за лексичним значенням, навколо якого групуються інші слова-синоніми. В літературознавстві Д. вживається для виділення в системі жанрів, стильових течій певного напряму і періоду провідного жанру, стилю, до яких вдається багато митців, а також характеризує ту особливість індивідуального стилю, яка переважає за частотністю прояву, за функціональним значенням у творах даного письменника (використання ритміко-метричних конструкцій, алюзій, невласне прямої мови, іронії тощо).

Домінанта. Що таке Домінанта? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *