Домінанта. Що таке Домінанта? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Домінанта. Що таке Домінанта? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Домінанта (лат. dominans, dominantis — панівний) — у мовознавстві — стрижневе слово синонімічного ряду, найбільш загальне за лексичним значенням, навколо якого групуються інші слова-синоніми. В літературознавстві Д. вживається для виділення в системі жанрів, стильових течій певного напряму і періоду провідного жанру, стилю, до яких вдається багато митців, а також характеризує ту особливість індивідуального стилю, яка переважає за частотністю прояву, за функціональним значенням у творах даного письменника (використання ритміко-метричних конструкцій, алюзій, невласне прямої мови, іронії тощо).

Домінанта. Що таке Домінанта? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів