Драматургія. Що таке Драматургія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Драматургія. Що таке Драматургія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Драматургія (грецьк. dramaturgia) — драма в широкому значенні слова, або ж сукупність драматичних творів певного письменника, певної літератури, певної доби. Д. називають також теорію драматичної творчості. Термін Д. вживається і для означення сюжетно-образної концепції театральної вистави, здійсненої режисером, чи кіносценарію.

Драматургія. Що таке Драматургія? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів