Думка (дума). Що таке Думка (дума)? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Думка (дума). Що таке Думка (дума)? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Думка (дума) — жанр (вид) невеликої медитативно-елегійної (журливої) поезії, іноді баладного змісту, який був поширений у творчості українських письменників-романтиків першої половини XIX ст. та використовувався ними на означення народних пісень такого ж змісту у тогочасних фольклорних збірниках, наприклад, розділ І у Русалці Дністровій — Думи і думки, у Т. Шевченка — Тече вода в синє море, Думка (Нащо мені чорні брови), збірка А. Метлинського Думки і пісні та ще дещо, у М. Шашкевича — Думка (Нісся місяць ясним небом), цикл поезій М. Петренка Думи та співи та ін. Жанрова назва Д. (Дума) поширилася в Україні з XVIII ст. через близькі контакти з польською літературою (так званою українською школою в ній) та музикою. Вона вживалася тоді як авторське жанрове визначення частин лірико-оповідних музично-сценічних або інструментальних творів польських, українських та російських композиторів. У літературі термін Д. через свою нечіткість з часом використовувався рідко. Духовні вірші — віршована релігійна лірика, створювана, починаючи з XVI ст., представниками духівництва, учнями духовних шкіл, мандрованими дяками Чи лірниками. За основу бралися мотиви Святого Письма, апокрифи, житія святих тощо.

Видатними авторами Д. в. у XVII ст. були Данило Туптало (зб. Руно орошение), Самійло Мокрієвич (зб. Виноград домовитом благим насадженний) та ін. Збірник І Максимовича Алфавіт зібраний, римами складений од святих писань, з давніх речень, на користь усім чтущим, в правій вірі сущим (Чернігів, 1705) мав понад 10000 віршованих рядків. Д. в. групувалися у відповідні тематичні цикли, присвячені Ісусу Христу, Матері Божій, Миколі-Чудотворцю та іншим, мовилося про протистояння земного і небесного, про пошуки шляхів до Божественної першосутності, Д. в., своєю стилістикою пов’язані з епічною, ліро-епічною та ліричною пісенними формами, зазнали впливу силабічної версифікації (XVII-XVIIICT.), а в XIX та XX ст. — нової авторської лірики. Вони часто використовувалися у шкільних драмах, їх виконували лірники. До цього жанру зверталися Т. Шевченко, Ю. Федькович та ін., нині — Є. Сверстюк та ін.

Думка (дума). Що таке Думка (дума)? Літературознавчий термін. Словник літературознавчих термінів

Повернутися на сторінку Словник літературознавчих термінів